Diensten

 • LinkedIn
 • Twitter
Starten met professionele webinars 

Met dit pakket leren jij en je team effectieve, resultaatgerichte, boeiende en professionele webinars ontwerpen, organiseren en uitvoeren 

 • 3 personen

 • online live training +

 • e-learning +

 • coaching on the job

€ 1200

Webinar optimaliseren

Heb je al ervaring met webinars en wil je effectiever, boeiender, professioneler? Bestel dan dit pakket met je webinar-team.

 • 3 personen

 • online live training +

 • e-learning +

 • coaching on the job

€ 1200

Starten met professionele webinars (E-learning)

Je leert alles wat je nodig hebt om een webinar voor te bereiden en uit te voeren via e-learning. Je hebt een jaar toegang.

 • e-learning 

 • een jaar toegankelijk

 • 1 persoon

€ 250

Werkboek  Professionele webinars ontwerpen, organiseren en uitvoeren

Roadmap webinars organiseren

Format Webinar-plan

Format Webinar-planning

Format Webinar Script, en meer

Alle hulpmiddelen om snel,  professioneel en gestructureerd een webinar te ontwerpen en uitvoeren.

€ 25
Online dialoog, ontwerpen en faciliteren
 • Dialoog ontwerpen

 • Dialoog faciliteren

 • Voor groepen

Wil jij een online dialoog organiseren? Ieders perspectieven worden zo expliciet gemaakt en mensen luisteren naar elkaar.

Online burgerparticipatie
Procesbegeleiding & online tools 
 • Co-creatie

 • Verbinding en vertrouwen

 • Eigenaarschap

 • Beeldvorming

 • Meningsvorming

Activiteiten om ambities te realiseren zoals Omgevingswet, Digitale transitie, Burgerparticipatie,