top of page

Online  dialogen

Wanneer je wilt dat mensen met verschillende perspectieven met elkaar samenwerken, zich gaan verbinden met elkaar of samen een thema gaan uitdiepen, dan is de Waarderende Dialoog een goede werkvorm. Bijvoorbeeld om ontspannen, leerzame en effectieve gesprekken te faciliteren tussen inwoners van een gemeente, wijk of straat. 

Maar ook met samenwerkingspartners is de Waarderende Dialoog een prima werkvorm om vraagstukken te onderzoeken. 

Wat is een waarderende Dialoog?

Dat is een werkvorm waarbij je met een diverse groep mensen rondom een thema werkt. De bedoeling is dat de verschillende perspectieven rondom een thema expliciet gemaakt worden door deelnemers. Iedereen deelt dus zijn of haar ervaringen, dromen en gedachten over het thema. Daarbij kan naar gemeenschappelijkheden gezocht worden. De uitkomsten zijn altijd concrete plannen om iets te verbeteren.

Zie ook de video "Wat is een Waarderende Dialoog"

Wanneer zet je de Waarderende Dialoog in?

De Waarderende Dialoog kan worden ingezet door medewerkers van overheden in het kader van de...

Wil je zelf leren om een Waarderende Dialoog te ontwerpen en/of te begeleiden?

Samen met Wilma de Buck, voorheen Coordinator van Utrecht in Dialoog*, heb ik een aantal diensten opgezet voor procesbegeleiders, docenten, trainers of andere professionals die met groepen werken om aan de slag te gaan met Waarderende Dialogen. 

Zie: Dyhme.com

* Utrecht in Dialoog*, een succesvolle organisatie die dialogen faciliteert in de gemeente Utrecht

 

Beleef een online Waarderende Dialoog* 

Beleef wat een Waarderende Dialoog is en ontdek hoe je die in kunt zetten voor samenwerken en gesprekken.

Meer & aanmelden...

Begeleider Waarderende Dialoog

Leer een Waarderende Dialoog begeleiden. In deze online cursus (live en e-learning) komt o.a. de theorie van Apprecitive Inquiry - Waarderend Onderzoek aan de orde en een uitgebreide Toolbox. Meer. & aanmelden..

Ontwerpen en organiseren van een Waarderende Dialoog

Een goed dialoog ontwerp zorgt voor een effectieve en boeiende dialoog. Wil je dat ook leren? Doe mee met de online workshop. Meer & aanmelden...

Workshop online ideeën-markt 

Voor medewerkers van Gemeenten die ook een online ideeën-markt willen organiseren met inwoners. Zie blog

Combi-cursus

Wil je een Waarderende Dialoog leren ontwerpen en begeleiden. In deze online combi cursus kan dat. Meer en aanmelden...

Workshop Luisteren

Voor trainers, procesbegeleiders, dialoog begeleiders en anderen die beter willen leren luisteren. Meer & aanmelden...

Workshop Lastige gesprekken

Voor trainers, procesbegeleiders, dialoog begeleiders en anderen die beter willen leren luisteren. Meer & aanmelden... 

* Een Online Waarderende Dialoog is een dialoog volgens een vast structuur, waarbij de nadruk ligt op positieve ervaringen van deelnemers.

Meer informatie op onze "dialoog"-site Dyhme.com: https://dyhme.com/wat-is-een-waarderende-dialoog-video/

  • Voor professionals die ervaring willen opdoen met Moonshot dialogen voor collectieve visie ontwikkeling

bottom of page