Wil je Input van veel mensen?Organiseer een crowd-sourcing webinar

Dit artikel verscheen op 31 mei 2017 op Frankwatching.com


Wil je een vraag of nieuw product voorleggen aan een grote groep mensen? Heb je al eens aan een crowdsourcing-webinar gedacht? In dit artikel leg ik uit wat het is, wat de voordelen zijn en waar je op moet letten.

Wat is crowdsourcing?

Crowdsourcing’ betekent letterlijk ‘publieksraadpleging’. Organisaties zoals de overheid, bedrijven, instituten of personen maken gebruik van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor innovatie, consultancy, beleidsvorming en onderzoek.

Crowdsourcing en co-creating zijn termen die door elkaar gebruikt worden. In beide gevallen wordt een groep gebruikers, klanten of deelnemers betrokken bij de creatie van kennis, een product, een dienst of content. Een webinar is in dit geval geen web-based-seminar, maar een online en interactieve bijeenkomst.


Een webinar is in dit geval geen web-based-seminar, maar een online en interactieve bijeenkomst

Wat is het verschil tussen een gewoon webinar en een crowdsourcing webinar?


Bij ‘gewone webinars’ bepaalt de organisator of de presentator (meestal een kennisexpert) de inhoud. Er wordt vaak een Powerpoint gebruikt. Meestal kun je als deelnemer meedoen aan een poll en vragen stellen in de chat. De organisator heeft geadverteerd met een onderwerp en daar ben je als deelnemer in geïnteresseerd. Aan het eind van het webinar hoop je dat je er je voordeel mee kan doen.


Bij het ‘crowdsourcing-webinar’ werkt het anders, de input van deelnemers is bepalend. De organisator heeft vooraf aangegeven waar het webinar over gaat en wat er verwacht wordt van de deelnemers. Deelnemers krijgen tijdens het webinar een vraag, een uitdaging of een scenario voorgeschoteld waar ze een antwoord, een mogelijke oplossing of een reactie op gaan geven.


Wanneer kun je een crowdsourcing-webinar inzetten?


Dit zijn vier situaties waarbij een crowdsourcing-webinar geschikt is.

  • Inventarisatie van kennis en/of ervaringen rondom een onderwerp

  • Inventarisatie van meningen en/of tips over een product

  • Brainstorm met klanten over een dienst

  • Deelnemers laten helpen een probleem op te lossen


De voordelen van een crowdsourcing webinar

1. Kennisconstructie in plaats van kennistransfer

Bij een crowdsourcing-webinar komen de kennis en ervaringen over een onderwerp, product of dienst níet van een organisator (zoals bij ‘normale’ webinars), maar van de deelnemers. Als organisator doe je een beroep op de collectieve intelligentie, de collectieve ervaringen, meningen, visies of het collectieve netwerk van deelnemers en achterliggende kennis en bronnen. Dat heeft de volgende voordelen:

  • Je kunt vanuit meer invalshoeken naar een onderwerp kijken

  • De beeldvorming wordt genuanceerder

  • Er komt meer informatie beschikbaar

Deelnemers zijn zelf actief bezig om betekenis te geven aan hetgeen naar boven komt. Er is veel interactie tussen de host en de deelnemers en door onderlinge discussie tussen de deelnemers, kan de informatie ook dieper worden. Kortom, het webinar is effectief en vooral gericht op het construeren van kennis.

2.