top of page

Zorg professionals "Topaz" Leiden peppen elkaar op tijdens online dialoogSamen met Els Oosthoek van zorginstelling Topaz in Leiden ontwierp, organiseerde en coachte ik eind 2020 een online dialoog om zorgmedewerkers van het HR-team met elkaar te laten praten over de stand van zaken tijdens een kwartaalbijeenkomst.

Bij de dialoog lag de focus op: samenwerken, communiceren, overleg en sociaal contact.


Ook hier werd de methode van de Waarderende dialoog of Appreciative Dialogue ingezet, vertaald naar een online setting.

  1. Eerste fase: in break-outs werd uitgewisseld waar iedereen mee bezig was

  2. Tweede fase: er werd besproken welke ervaringen er waren op het gebied van samenwerken, communiceren, overleg en sociaal contact

  3. Derde fase: de ideale situatie met betrekking tot samenwerken, communiceren, overleg en sociaal contact werd individueel en groepsgewijs geformuleerd

  4. Vierde fase: De concrete stappen om te komen bij die ideale situatie van samenwerken, communiceren, overleg en sociaal contact werden geformuleerd. Lekker concreet dus.

Alles werd vast gelegd op een Padlet. Ik gebruik deze tool vaak omdat content makkelijk geëxporteerd worden.


Els Oosthoek van Topaz: "Omdat we als stafafdeling vooral thuiswerken, is het juist nu zo belangrijk om te investeren in prettig samenwerken. Al mijn 25 teamleden waren van de partij tijdens de online bijeenkomst. Het bleek zeer effectief. Medewerkers hebben elkaar flink opgepept".

Nawoord Francisca

Aan het eind van de bijeenkomst bleef één groepje nog bijna een uur napraten online, terwijl we er toch al twee uur op hadden zitten...

Het faciliteren van een goed gesprek is soms het enige dat nodig is om samenwerking beter te laten verlopen en medewerkers zich beter te laten voelen.


Francisca Frenks

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page