Play with webinar software

Spelen met software 2017

We organiseren “zandbak sessies” in 2017 zodat je met anderen kun spelen met de software. Gratis.


Waarom? Omdat je zo waardevolle ervaring op doet met webinar software en andere software voor online en synchrone sessies.

We verkopen geen software. We zijn onafhankelijk. Na deze sessies kun je beter nadenken over de mogelijkheden die de software jou kan bieden in je werk.

De zandbak sessies zijn er voor iedereen die geïnteresseerd is in: Virtual classrooms, webinars, online and synchronous training, online collaboration, blended learning, online Problem based learning, online Inquiry based learning, long distance learning, etcetera

 • Test de mogelijkheden van de software uit
 • We spelen met betaalde software en Open Source software
 • Je krijgt de mogelijkheid om met anderen ervaringen uit te wisselen over de software
 • Je ontdekt de mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Elke maand organiseren we een sessie, soms meer.
 • De sessies zijn informeel, er is geen programma, je kunt vragen wat je wilt en doen wat je wilt. Wij helpen.
 • We spreken Nederlands of Engels, afhankelijk van de deelnemers.
 • Er kunnen maximaal 8 personen meedoen. (8)
 • Vul het onderstaande formulier in dan sturen we je een meedoen-link.
 • Data en tijden staan op het formulier.
 • Via de Nieuwsbrief worden nieuwe data bekend gemaakt.

Our sandbox sessions are free!

Google Hangout


Voorwaarden om mee te doen

  1. De eerste 8 deelnemers die zich opgeven doen mee.
  2. Na inschrijving ontvang je een meedoen-link en meer informatie.
  3. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding
  4. JE hebt altijd een goed functionerende (USB) headset  nodig. Als je geluid niet goed is kan je niet spreken. We beschermen onze deelnemers tegen hoofdpijn en hoorproblemen.
  5. Gebruik als het kan een webcam, dat maakt het persoonlijker.
  6. Je bent op het start tijdstip online. Je kan vertrekken wanneer je wilt. De sessies duren in principe een uur.
  7. Je kunt je afmelden 24 uur van tevoren.
  8. Als je niet komt zonder afmelding dan kun je ook andere keren niet meer meedoen.
  9. In ruil voor de mogelijkheid die we jou bieden vragen we je in te schrijven voor de Nieuwsbrief en deze eventueel naar iemand toe te sturen die ook interesse heeft. Deal?
  10. En ten laatste is het nodig dat je je inschrijft via onderstaand formulier.

How to participate?


Reservation Playing with software
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.Join our Sandbox sessions 2017

We organize sandbox sessions in 2017, so you can play with webinar software with peers. For free!


Why? For valuable experiences with webinar software and other software for online and synchronous sessions

We are not selling software. We are independent. After these sandbox sessions you wil be able to think clearly about the opportunities of the software for your own work.

The sandbox sessions are for everyone who is interested in: Virtual classrooms, webinars, online and synchronous training, online collaboration, blended learning, online Problem based learning, online Inquiry based learning, long distance learning, etcetera

 • Try the features
 • We will play with “open source” and payed software
 • You have the opportunity to talk with others about your needs
 • During this sessions play with the software and you discover the opportunities of online and synchronous learning or working
 • Every month we organize a session
 • The sessions are informal, no program is suggested, you ask or do what you want to do, we help
 • The language spoken is English or Dutch, it depends on the participants
 • We have a limited number of participants. (8)
 • Fill in the form soon, so we can send you a join link and more information.
 • New plans for sandbox sessions are announced in our Newsletter.

Our sandbox sessions are free!

Google Hangout


Ground rules for participants

  1. The first eight persons who are filling in the form will get the join links to participate.
  2. After subscription you will recieve an email with a join-link and more information.
  3. You are responsible for a well functioning internet connection.
  4. You need always a (USB) headset for proper audio, if your audio is not OK you can not speak. We have to prevent hearing loss.
  5. You have to use a webcam if possible. It makes the session more personal.
  6. You will be online at the start of the session.The sessions are during one hour. You can leave when you want to.
  7. You can sign out 24 hours before the start of the session.
  8. If you don’t show up you can not join any free session of us.
  9. Subscription to our mailinglist/form is desired.
  10. Subscription to the reservation form below is desired.

How to participate?


Reservation Playing with software
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.